Maatwerk

Om in te spelen op de vraag naar maatwerkoplossingen in de betonwereld heeft D&B Betonproductie de mogelijkheden en de kennis in huis om antwoord te bieden op de vraag naar maatwerk.

Denk hierbij aan het opstellen van een schets tot aan de exacte producttekeningen met 3D visualisaties en het voldoen aan de constructieve criteria.

Stap 1 – Schets ontwerp en eisen programma

Samen met de klant kan er een ontwerp van het product gemaakt worden, dus rekening houdende met de eisen en wensen, denk hier bij aan het type beton: licht, traditioneel of stamp beton, afmetingen en kleurstellingen en het uiteindelijke toepassingsgebied.

Stap 2 – 2D en 3D ontwerp

Na het opstellen van een schets met benodigde maatvoering en eisenprogramma kan er een 2D CAD tekening opgesteld worden met de exacte maatvoering en met als eindresultaat een zo accuraat mogelijke 3D visualisatie van het uiteindelijk te realiseren product dit om een zo duidelijk mogelijk beeld te creëren voor de klant.

Stap 3 – Eindproduct

Het eindresultaat zal een hoogwaardig betonproduct zijn naar de eisen en wensen van de klant.