aquaParker® gelanceerd!

DE KLIMAATADAPTIEVE PARKEEROPLOSSING

Project:

In samenwerking met:

In samenwerking met Morssinkhof Infra presenteren we aquaParker®: dé klimaatadaptieve parkeeroplossing voor het creëren van waterberging en bodeminfiltratie bij bestaande en nieuwe parkeerplaatsen. Het concept is ontwikkeld als oplossing voor de groeiende problemen die ontstaan door de klimaatverandering.

Met name in stedelijke gebieden leidt de hoeveelheid verharding van straten, trottoirs en parkeerplaatsen steeds vaker tot wateroverlast en hittestress. aquaParker® is een waterbufferende parkeeroplossing die bij extreme regenval het water opvangt en tijdelijk ‘parkeert’ en infiltreert onder de parkeerplaats. De open structuur van de betonplaat zorgt voor goede waterinfiltratie en biedt bovendien ruimte voor groen.

Dit draagt niet alleen bij aan een betere luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit, het levert bovendien een bijdrage om hittestress te voorkomen.

Kijk voor meer informatie op aquaparker.nl